Услуги


“Трабекс” ЕООД извършва монтаж, проверка и настройка на аналогови и дигитални тахографи. Фирмата притежава удостоверение № BG65/2010 г., издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, по Наредба № РД-16-1054/2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографски карти.

“Трабекс” ЕООД извършва извличане (копиране) на записаната информация от паметта на тахографа или от паметта на дигиталната карта на водача на транспортното средство, както и съхраняване на тези данни.

“Трабекс” ЕООД извършва компютърна диагностика на товарни автомобили от марките Renault, Mercedes, Man, Volvo, Scania, Dаf, Iveco. Диагностика на товарните автомобили се извършва с постоянно усъвършенстващ се кодочетец на водеща компания за производство на системи за диагностика. Със него се прочитат кодове за грешки и се установява проблема на превозното средство.